Δημοσίευση Διπλωματικής
Δημοσίευση Διπλωματικής

Το θέμα της διπλωματικής μας είναι ο σχεδιασμός ενός μητροπολιτικού πάρκου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή μελέτης είναι ο χώρος όπου σήμερα στεγάζεται η ΔΕΘ.

greekarchitects.com