GREEK DESIGN= GOOD DESIGN
GREEK DESIGN= GOOD DESIGN

Μεγάλη τιμή η συμμετοχή μας σε μία τέτοια έκθεση. Συμμετείχαμε με το φωτιστικό μας «Ripples», το οποίο είνα εμπνευσμένο από τους κυματισμούς του νερού και βραβεύτηκε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

GREEK DESIGN = GOOD DESIGN