ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Χαλάνδρι με εμφανή την  επιρροή από το ρεύμα του εκλεκτικισμού. Η κάτοψη διαρθρώθηκε με λίγους διαχωρισμούς στους χώρους διημέρευσης και επιλέχθηκαν ελαφρά διαχωριστικά, που να διευκολύνουν την οπτική ανάγνωση του χώρου στο σύνολο του, επιτρέποντας όμως την αλλαγή στη χρήση του όταν οι ιδιοκτήτες χρειάζονται απομόνωση.