Συμμετοχή στο OPEN HOUSE

Το γραφείο μας συμμετείχε στην δέκατη χρονιά του OPEN HOUSE Θεσσαλονίκης με το έργο DOWN TO EARTH APARTMENT. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για τη θερμή του ανταπόκριση.